десет книги за Лондон

Десет книги за четене, преди да посетите Лондон

Култура Лирични отклонения На път

Разпръснат, опушен и сюрреалистичен, Лондон винаги е завладявал въображението на своите автори. Изпълнен с елегантни къщи, бетонни крайградски имения и буйни, просторни паркове, пейзажът на Лондон оживява в  разнообразната литература. Тези 10 истории – обхващащи диапазон от векове, жанрове и райони – предоставят панорамна картина на живота  в столицата на Англия. Лондон е плодородна земя …

Continue Reading

„Парижката Света Богородица“ на Виктор Юго – откъс от книгата

Oт архивите Култура

Kогато преди няколко години посети – или по-скоро основно претърси – „Парижката Света Богородица“, авторът на тази книга откри в тъмния ъгъл на една от кулите следната дума, издълбана в стената от нечия ръка: ‚ANAГКН„ Тези потъмнели от старост главни букви, врязани дълбоко в камъка, с ясно доловимите, свойствени за готическия краснопис очертания и извивки, …

Continue Reading

Естетика на Просвещението

Oт архивите Култура

Просвещението е умствено движение във философията, обществено-политическата, етическата, юридическата  и естетическата сфера, което по своята същност  представлява духовният  аспект на буржоазните революции в Европа; то е тяхната идеологическа санкция. Макар и в различна степен и по различен начин то е присъщо на всички европейски страни  и с разлика от две три десетилетия, разлика, обусловена пак …

Continue Reading

Какво е „култура”

Oт архивите Култура

От книгата  „Въведение в Световната История“ на Петър Бицилл разбираме, че преди няколко години имало голям успех идеята за естествена и самостоятелна еволюция на отделните културни  „ценности” (Werte, Valeurs). Смятало се, че формите на изкуството, литературата и т.н., а и на идеологическите системи (вяра и т.н) се развиват, подчинявайки се на свои собствени, вътрешни, „иманентни”  закони. …

Continue Reading