"Каин и Земята" Христо Богданов

Kаин и Земята – Естетика на митопоетичната концепта за началото

България Други Лирични отклонения

 

Трябва да има нещо много специално относно границите на Вселената. И кое е по-специалното от твърдението, че   може  и да няма граници?

София
София

Не бива  ли да има граници и за човешките усилия, доброта, всеотдайност и труд. Всички ние  сме различни в стремежите си, страстите, възможностите и начина да се променяме. Колкото и лош да изглежда живота, винаги има нещо, в което да се хванеш, да те стимулира да наблюдаваш, да сътворяваш, да искаш да знаеш, да искаш да виждаш повече от това, което се вижда на хоризонта, по телевизора, по улиците.

Добрина Бадалова
Добрина Бадалова

Докато има живот, има и надежда. Надежда, че усилията на духа се усещат, могат да нареждат  нотите и да чуваш музика около себе си, можеш да погледнеш високо и да се докоснеш до топлината на слънцето, да намериш утеха в растежа на цветята и багрите на картината, или в библиотеката на входа пред апартамента. Възможност, надежда, усилия и усмивка в сърцето… Малко е нужно на човеците. Простичките неща и вярата в победата на доброто.

Добрина Бадалова
Добрина Бадалова

Споделям книгата, която последно попадна в ръцете ми. Авторът е Христо Богданов,  с който аз нямах честа  много да общувам. Той предаде надеждата и трудовете си на дъщеря си Добрина Бадалова,  която ги съхранява и разпространява   достойно.

Добрина Бадалова
Добрина Бадалова

Доби е художник и иконопис. Твори денонощно в ателието си и е предоставила на цял жилищен блок личната си библиотека,  творбите си и много зеленина в стоманата.

 

 

Христо Богданов
Христо Богданов

Какво трябва да разбираме под „сътворение“, какво представлява космосът в очите на древните, каква е ролята на божествата в него, как се стига до представата за божество изобщо и по-специално за бог-творец? Такива и подобни въпроси са предмет на настоящето изследване, наситено с много факти от духовното минало на човечеството, по-точно на онзи негов клон от който води потеклото си европейската култура и християнският светоглед.

Авторът, както и би трябвало да се очаква, поставя в центъра на вниманието си библейския възглед на сътворението, изложен в книга Битие, гл. 1-3 и на други места в Библията, като подлага съответните текстове на обстоен анализ и разглежда вложените там идеи под различен ъгъл и твърде често – от неочаквана гледна точка.  Същевременно Библията за него е само удобен претекст и благоприятстващо обстоятелство, за да може да въведе неизкушения  в науките за древността читател към духовните реалности на митологията и стадиално по-старите форми на светоусещане, нещо повече, да обрисува една картина  на ранно съзнание и да проследи основанията и корените на духовността, на мировъзприятието и въобще на разума и разумното отношение към  действителността.

За тази цел той се обръща към еволюционното начало на сапиентността и изследва ранните форми на съзнателност. „Връщането“, както се оказва е диалектическо и има за цел едно повторно и обогатено с много нови моменти и в крайна сметка обобщително осмисляне на библейските разкази за „началото“.

Добрина Бадалова - Свети Илия
Добрина Бадалова – Свети Илия

Книгата, както и излязлата през 2005г. „Тъй бидоха създадени небето и земята“, представляват предизвикателство за привържениците на съществуващите конвенционални форми на мироглед, а също така са в състояние да подложат на изпитание духовната сетивност и интелектуалния капацитет на всеки, който се осмели да се сдобие с тях (наистина, по достатъчно конвенционалния, но единствено възможен начин чрез закупуване).

София
София

NB: С това само би увеличил шансовете да  се издадат останалите си произведения: „ Телес във Вавилон“, Адам и Христос“, „Ритуалната драма“, „ Тайното евангелие“, „ Разделение и сътворение“, „Хрумвания“, „Импресии“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *