Monument Of The Three Generations

Паметникът на трите поколения в Перущица – панорама, мистика, героизъм и символика

Others

Високият 23 метра Паметник на трите поколения,  събра миналата есен стотици доброволци, които хванаха метлите, за да облагородят бетона и тревните площи. Той е открит през 1976 г. за 100-годишнината от участието на града в Априлското въстание. Aрхитекти са Любомир Шинков и Владимир Рангелов, скулптор е Любомир Далчев.Три скулптурни групи, с обща дължина над 60м.

Monument Of The Three Generations
Monument Of The Three Generations

След 1989 г. червената звезда е снета от върха на монумента, както и тритонният бронзов венец. Но по естакадата от стълби, която започва от Дановото училище, защото символично изразява историческото възвисяване на Перущица от епохата на Възраждането до днес, продължават да крачат хора с души, готови да се възвисят, да надникнат в миналото, да разгърнат телеспектъра си. От връх Власевица, до който може да се отиде и с автомобил, се открива уникална панорамна гледка към града и околните свещени обекти.

Паметникът на трите поколения, Перущица
Monument Of The Three Generations

Тези и други причини събраха миналата година многобройни доброволци, които се включиха в почистването на парка. Основните организатори бяха бира “Hills”. Станах свидетел на тази акция, която беше старателно организирана и съобразена с пандемичната обстановка. 

 

Monument Of The Three Generations
Monument Of The Three Generations

Саркофагът над Перущица

В този мраморен ковчег положително няма тяло на покойник. А определено не е и празен гроб (кенотаф) на един човек. Защо таванът на подземието, в което е поместен, има отвор както в силозите за изстрелване на ракети? Да, удивителни податки към древни мистериални практики са заложени в огромния Паметник на трите поколения, издигнат върху хълма Власевица непосредствено над града.

Monument Of The Three Generations
Monument Of The Three Generations

 

 

 

Monument Of The Three Generations
Monument Of The Three Generations

 

Върху  векува каменна пирамидата. На паметна плоча, вградена в нея, са записани имената на тримата  парламентьори -: Рангел Арчиев, Мито Попов и Стамен Кърмов. Но не техните кости са положени в мраморния ковчег.

Monument Of The Three Generations
Monument Of The Three Generations

 

Monument Of The Three Generations
Monument Of The Three Generations

 

 

 

Monument Of The Three Generations
Monument Of The Three Generations

 

 

Monument Of The Three Generations
Monument Of The Three Generations

 

 

 

Перущица, България
Перущица, България

Както и в свещените подмогилни храмове на траките, вътре няма останки от покойници. В тавана на подземието, където е поместен, има отвор както в силозите за изстрелване на ракети. Но само наглед дупката е обикновен цилиндър.   Стените му властно са поделени на осем сектора и това го превръща в прикрит октагон, каквито отварят магичното пространство за преходи между нашия  свят и измерения, достъпни за обожествените, посветените, душите на праведните и на приютените страдалци за спасителната вяра.

“Този дивен градеж не е от отдавна отминали времена. Но също е материализиран образ на древното познание, което живее в паметта на нашата ДНК. Когато пред него застане чувствителен човек с прозорлив ум и сърце отзивчиво за съзвучие с глухите, но властни вибрации от всетворящото тайнство на космическата възсъзидателна мистерия, ще разбере удивителното познание на древните посветени – че този саркофаг е символичната точка под удивителната, която само духотворените виждат как се издига към небесата с духовете на възнесените хероси на героите, съумели да докажат, че свободата, доблестта, верността, честта, достойнството и храбростта надживяват дори живота.”

Monument Of The Three Generations
Monument Of The Three Generations

Помощ при публикацията:  Исторически музей Перущица 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *