Общ характер на външнотърговските сделки. Договор за международна продажба на стоки- значение и източници. Обща характеристика на Виенската конвенция

Образование

1. Обща харектерситика на външнотърговските  сделки За външнотърговските  сделки важи разграничаването на едностранни, двустранни, многостранни договори. Делят се на – каузални, концептуални, реални. Особено значение имат външнотърговските сделки сделки за внос и износ. Най-общо режимът на тези видове е три вида: свободен, регистрационен ( уведомителен), решителен Външнотърговските сделки се различават от МЕЖДУНАРОДНИЯ ДОГОВОР /МД/ ВТ се сключва …

Continue Reading

Как да учим чужди езици – новите методи

Образование

Оставете старите методи за изучаване на чужди езици. Днешните полиглоти усвояват езиковите хоризонти с помощта на няколко радикални и доста ефективни системи. Ето някои от тях: Методът на звуковите асоциации Професорът от Станфордския университет Рон Аткинсън предлага на студентите си този оригинален метод за запомняне на нови думи още през 70-те години на 20. век. …

Continue Reading