За мен

 

Малките неща, малките моменти – това са нещата които помня, които искам да пресъздам и оставя след себе си. Вълнуват ме контрастите, но понякога от цветовете „чувам“ музиката и „долавям“ аромати.

 Любовта ми към фотографията  е наследена от баща ми. По-скоро ме преследва споменът на детските моменти, свързани с черно-белите изображение и възбудата от появата им  във водата.

  Завърших международни икономически отношения. Tака, че искам като достоен гражданин да не се отдалечавам от вълненията си за Света, споделяйки пътищата по които  съм минала, сблъсквайки се с хората, моментите, борбите им, вълненията, икономическите  модели по международните и националните маршрути.

 Събирах афоризми от дете – изрязвах,  лепях. Всеки цитат, всяка една мисъл достигнала до мен, приемах като огромно богатство и мисля, че всичко това ми е помогнало за изграждането.

Чрез детето си  преоткрих божественото място на родителите си, приятелите, животните, както и всеки един непознат доближил се до мен и дал ми възможност да го опозная.

 Родена съм в Пловдив и по-голямата част от живота ми минава в „градът под тепетата“. За мен той е най-красивият и тайнствен град, който все още изучавам…