От Италия – за историята на пастата

Здраве и храна

Пастата като всяко просто и гениално нещо, има дълга и забележителна история. Популярното схващане е, че великият пътешественик Марко Поло я донесъл по родните места през 1292 от Китай, където ходил да види защо тоя Кубла Хан ги е завладял (и един вид основал пътя на коприната). Но италианците отхвърлят тази версия. Според тях пастата …

Continue Reading