Дискусии за любовта

Oт архивите

Стремежът към пълна надеждност неизбежно поражда печал и страх. Тази жажда създава неувереност. Откривали ли сте някога пълна надеждност, в някакви каквито и да е било отношения? Болшинството  жадуват за това чувство, стремят се да любят и да бъдат любени, но има ли любов там където всеки от нас търси своята надеждност? Какво е това …

Continue Reading