Дренките ( лат. Cornus mas) – древен и златен плод

Здраве и храна

Обикновеният дрян (лат. Cornus mas) е дървото, чиито цветове първи изпъстрят пейзажа през настъпващата пролет, а плодовете му – дренките, слагат продълговата точка на златната есен. Дренките са част от трапезата на хората от повече от седем хиляди години. Плодчетата са били добре познати на Древния свят и споменаването им е засвидетелствано у множество автори. …

Continue Reading