A coin by Emperor Caracalla, minted in Philippopolis for the Alekandrian Games.

Монетосечение във Филипопол

Пловдив

Филипопол е първият град във вътрешността на римската провинция Тракия, която започва да сече монети. По време на император Домициaн се отсичат първите монети, известни като „автономни“. На тях е обозначена точната дата на отчитането им, а именно когато император Домициан е бил избран за четиринадесети път – COS  XIIII за консул, т.е 841 година …

Continue Reading

Пистирос

България

Територията на Община Септември, разположена между северните склонове на Родопите и предпланините на Средна гора, в най-западната част на долината на река Марица, е предлагала през веквете отлични  условия за живот, доказателство за което са регистрираните над 200 археологически паметници от различни исторически епохи. През 1988 г. започват разкопки на голям археологически обект край село …

Continue Reading

Казанлък – Тракийски гробници и храмове

България Тракия

……Може би, че вълшебните прелести на Казанлъшката долина будят и културно-исторически интерес с пръснати из цялата околност свидетели на далечното минало. Защото цялата равнина е всъщност покрита с могили….                                                     …

Continue Reading

Богатството на Чепинската котловина – Велинград, Клептуза и крепостта Цепина

България Тракия

Културните пластове дават основание да се твърди, че Чепинският край е обитаван от тракийски племена през 6 – 5 век пр.н.е. Най-трайни са следите от племето беси – открити са могили, некрополи, стени от селища и крепости. Писмени сведения за тази епоха дават древните историци Херодот и Тукидид: „Там в Тракия била страната на блаженството, …

Continue Reading

Красотата на Тракия

България Природа Тракия

„Пролетта ли идва?“, попита той. „Каква е?“… Това е Слънцето, което грее върху дъжда и дъждът, който пада върху греещото слънце… „. Франсис Бърнет, „Тайната градина“     „Да, аз заслужавам пролет. Не дължа на никого нищо.“  – Вирджиния Улф, Писателски дневник   „Пролетта показва какво може да направи Бог с един мрачен и мръсен свят“. – Виктор …

Continue Reading