Бизнес етикет

Развитие

В деловото всекидневие често  се срещаме с хора от различни прослойки. Невинаги всичко протича безпроблемно. Започва се още с интервютата за работа, конференциите и оперативките. При съвещания понякога ситуациите са толкова сложни, че е много вероятно някой да изпусне ”Стига вече”. Деловите обеди издават дали добрите маниери са важни за съседа ни по маса, или той въобще не ги владее. Добрият работен климат и взаимоотношенията с колеги, клиенти и ръководители  може да бъдат стимулирани, ако се спазват основните правила за поведение. Подходящото стилно облекло подпомага съвместната работа и взаимното зачитане. Много от деловите хора впечатляват  околните с подходящото си облекло  и съответните аксесоари.

Много важни също са добрият тон при водене на телефонен разговор и стилното изразяване в деловата кореспонденция.

„Запознайте се с новия си колега”

Перфектното интервю за работа

„Запознай се с новия си колега” – мечтае да чуе всеки, който търси работа. Но как да се представим най-добре на събеседването? Всички консултанти по набиране на кадри са на едно мнение: първото впечатление е най-важно. Поканата за интервю означава преодоляно първо препятствие. Сега наред е самото събеседване, където от съществено значение са личното излъчване  и външният вид. За части от секундата подсъзнанието ни решава дали човекът ни е симпатичен или не. След време това впечатление може да се промени. Но интервюто трае най-много час. За този кратък период не можем да си позволим прояви на нетактичност – а има неща, които не са непредотвратими. Започва се от външният вид.

Как да се обличаме за събеседване

От съществено значение за облеклото е длъжността, за която кандидатстваме. Ако се стремим към длъжността отговорник склад или работник на строителен обект, не е необходимо да се появяваме с костюм или вратовръзка. Дори можем да бъдем обвинени, че самопреценката ни куца

Артистични професии

При тях има голямо поле за проява на индивидуалност, но не  можем да знаем със сигурност кое ще се хареса. За да не сбъркаме, е по-добре да предпочетем цветовете сиво, тъмносиньо и черно.

Жените имат по-голям избор

бизнес облекло
бизнес облекло

Те действително имат много повече възможности, но  трябва да се избягват крещящите и ярки тонове. Костюмът  с панталон е винаги подходящ. Дължината на роклите  и полите трябва да е най-малко до коляното (полите при сядане се повдигат). Дълбоките деколтета и много високите токчета създават впечатление за несериозност. Приглушени тонове, практична  кройка, черни обувки (без лачени –те са за празнични случаи) и качествени материи – с тях не можете да сбъркате нищо. С полиестъра трябва да сме много внимателни ( и то не само защото се наелектризира). Той пада различно от коприната, памука и високачествените тъкани  и създава друго впечатление. Платът не трябва в никакъв случай да е прозрачен. Това изглежда повърхностно..

Препоръка: Независимо какво носим – дали марково облекло, дрехи по поръчка или нещо, купено от разпродажба, то трябва да е чисто и поддържано. Тук важни са не само кройката  и платът. И най –висококачествените ризи  и блузи няма да създадат добро впечатление, ако са с мазни яки или петна.

Правилен подбор на дрехи и аксесоари

Въздействаме по начина си на обличане. В личния си живот можем да обличаме каквото желаем – дънки, армейски дрехи, анцунг или традиционна носия. Само трябва да не преминавате границите и да не накърняваме чувствата на околните. Такъв би бил случая, ако отидете на погребение по анцунг. Ако сте поканени някъде и не знаете какво да облечете, може предварително да се осведомите от домакина или другите гости за очакваното облекло. Например ако става дума за барбекю, организирано в планинска хижа, да отидете с костюм или вратовръзка би било прекалено, т.е твърде претенциозно. Въпреки това важи принципът: по – добре елегантно, отколкото твърде лежерно. Независимо дали в службата или вкъщи, подходящият цвят подчертава доброто облекло. Той говори за мястото, което заемате в йерархията. Черно, тъмносиньо и сиво говорят за компетентност и сериозност. Комбинациите черно и бяло се използват най-вече за формални поводи (съдебни дела, държавни приеми, посещение на опера, погребение) и въздействат сериозно и респектиращо.

Интервю за работа

След като сме си изяснили какво ще облечем и с  какви превозни средства ще стигнем най-надеждно до  интервюто, възниква въпросът как да се държим. Доброто поведение е задължително. Трябва да се спазват поне най-важните правила. Едно от тях е да изчакаме представителя на фирмата да ни покани да влезем. Ако първи подадем ръка, вече сме допуснали първата грешка. След като домакинът подаде ръка, следва да се здрависаме с него. Ако до този момент не са се обърнали към нас по име, редно е при поздрава да се представим.

Допустими и недопустими въпроси

При интервютата ни дебнат много препъникамъчета. Понякога при  събеседването или в писмената анкета се задават много щекотливи въпроси. Погледнато от юридическа точка кандидатът не е длъжен да отговаря достоверно на недопустимите въпроси. Ако при тях той е напълно честен, поне в трудовоправно отношение не допуска грешка. Допустимите въпроси касаят оценки от изпити и дипломи, професионални умения и качества, допълнителна квалификация и опит, профсъюзна принадлежност, семейно положение, актуално възнаграждение, допълнителни занимания. Само в особени случаи са допустими въпроси относно религиозна и партийна принадлежност, болести, бременност, финансово състояние или съдимост. Въпросът, дали кандидатът е носител на вируса СПИН e подходящ само тогава, когато длъжността е пряко свързана с възможност за заразяване, например при медицинските професии или в хранително – вкусовата промишленост. Въпроси за религиозна и партийна принадлежност се допускат тогава, когато се касае за длъжност в съответната област, например християнска благотворителна организация или политическа институция или фондация.

За предишни болести се пита само тогава, когато от това зависи трудовото правоотношение. За предстояща бременност се пита само при определени случаи, когато обективно е застрашено здравето на майката и детето, напр. когато за конкретното работно място има забрана за бременни или ако при бременността кандидатката не би могла да изпълнява задълженията си (напр. фотомодел, танцьорка и т.н)

Препоръка:

При интервюто се препоръчва да споменавате колкото е възможно по-често  името на събеседника си. Психологическите изследвания показват, че хората изпитват удоволствие при  споменаване на името им, особено ако е съпроводено  с титла. Пък и колкото по-често го повтаряте, толкова по-лесно ще го запомните

За предишни присъди се пита, ако конкретното работно място го изисква. При кандидатстване за длъжността  шофьор на бронирана кола за превоз на пари,например, може да се попита за документирани имуществено – правни нарушения, а за длъжността шофьор на такси се изисква чисто досие  и липса на предишни пътнотранспортни наказания. Въпросът за финансовото състояние на евентуалния бъдещ служител, който ще бъде  в особено доверителни отношения, се поставя тогава когато той ще работи с финансите  на фирмата или съществува за приемане на подкупи  или издаване на фирмени тайни. Независимо дали въпросът е допустим или не, трябва внимателно да обмислим  отговорите и поведението си. Упоритото познаване на нормативната уредба  и правото да не отговаряте на въпросите може да се превърне в препъникамък по пътя за новото работно място.

Дипломатични отговори и щекотливи въпроси

Да допуснем, че на аграрен инженер или градинар бъде зададен въпрос относно синдикалната му принадлежност или други членства. Той може спокойно да спомене членството си в клуба на градинаря, в Съюза на развъдниците на дребни животни или в природозащитни организации. Обикновено това се приема положително. Ако обаче клубовете са твърде много, могат да ви заподозрят в „клубна мания”. Интервюиращият може да реши, че кандидатът ще отделя прекалено много време за клубната организационната си  дейност и няма да му остане време за фирмата и основния му ангажимент.

Бъдете предпазливи при въпросите относно религиозната ви принадлежност

На пръв поглед въпросите за религиозна принадлежност (независимо коя религия изповядват) не звучат провокиращо, а по-скоро са зададени от интерес или любезност. Ако кандидатствате във фирма, която е обвързана по някакъв начин с църквата се приема добре, ако пеете в църковния хор или изпълнявате някаква общественополезна дейност. Това говори за добродетелност и социална компетентност, която работодателите често търсят. От него обаче работодателят може да си направи грешен извод, че кандидатът не е подходящ за ръководна длъжност, защото му липсва необходимата пробивност и волята да взема решения.

Въпроси относно партийната ви принадлежност

Фирмите, които работят по проекти на политически партии или коалиции или не крият симпатиите си към тях, гледат с добро око на кандидат, който  споменава за своята дейност като касиер, член /председател на градски, областен, районен или центален комитет на съответната партия. Организационният опит в съответната партия се възприема положително.

Да се представим в добра светлина

При събеседване няма място нито за фалшива скромност, нито за прекомерно самоизтъкване. Бъдете въздържани, ако сте на събеседване  във фирма „от конкуренцията”. Там е по-добре да замълчим относно дейността си. От друга страна тя би могла да бъде „дипломатично опакована”. Ако сте били на практика  в парламента към партия. А, а се явявате на събеседване във фирма или институция,  която не крия симпатиите си към конкурентната фирма Б, можете да споменете, че сте били практикант в парламента  в областта на административното право. Това от една страна звучи по-неутрално, от друга създава впечатлението,че не по наша воля сме били изпратени в ресор,поверен на партия А.

Бизнес облекло
Бизнес облекло

Къде да седнем

Често кандидатът е несигурен къде трябва да седне. Обикновено интервюиращият го кани да седне и с ръка посочва мястото. Ако има само един стол, изборът е лесен. Ако обаче са повече се избира мястото срещу събеседника. В случаите, сте изпреварени пред повече представители на фирмата, се препоръчва място по средата. В никакъв случай кандидатът не трябва да сяда, преди представителят на фирмата да го покани. Но ако последният седне и не покани кандидата, той може да седне срещу него. 

 Добър визуален контакт

За много хора е трудно да гледат  другите в очите. Това се отчита като грешка при събеседване за работа. Нелюбезно е постоянно да отбягваме погледа на интервюиращия. По време на разговора представителят на фирмата прелиства постоянно папката с кандидатурата. Често му хрумва един или друг въпрос относно биографията или професионалните познания на кандидата. Интервюиращият поглежда за секунди към него и продължава да разлиства документацията.

Препоръка към кандидата:

Поддържайте по възможност постоянен визуален контакт.

Препоръка към работодателя:

Поглеждайте от време на време към  кандидата. Това е не само проява на любезност, но така ще получите и по-ясна представа за него.

Какви въпроси не задава кандидатът

По правило кандидатът може да задава всякакви въпроси, които го интересуват, стига те да са любезни и дискретни. Все пак има въпроси, които будят съмнение. Например, ако кандидатът пита как да постъпи ако е болен. Дали да занесе болничния лист  още първия ден във фирмата, или да боледува три дни „без доказателство”.

Без притеснения обаче можете да се осведомите за работното време, почивните дни и отпуската. Това ще покаже на интервюиращия, че сте сериозно заинтересовани от назначение във фирмата.

За финансовото състояние на предприятието  се пита само тогава, когато кандидатствате  за ръководна длъжност, при която ще носите финансова отговорност за баланса на фирмата. Прави добро впечатление, ако кандидатът попита с какви познания, умения и лични качества би бил идеален за тази позиция.

Питайте за възнаграждението

Обикновено този въпрос вълнува и самият интервюиращ. Има няколко възможности. Или фирменият представител сам го споменава с другите придобивки като фирмена кола, коледни,  ваканционни и други премии,които отпуска фирмата, или задава на кандидата въпрос относно представата му за заплата. От средно ниво нагоре във фирмената йерархия ( в Западна Европа и САЩ, бел ред.) заплатата се формулира не като месечна, а като годишна. Тя също не трябва да се назовава конкретно, а да се постави поле за договаряне, т.е назовават се отделните граници от…. – до…. Преди събеседването трябва да сте си поставили долна граница на възнаграждението, за което бихте приели длъжността. Този минимум ще споменете тогава, когато преговорите  са тежки. Дори да ви е трудно да сте непреклонен, по този въпрос не бива да сте отстъпчив. Напълно преувеличените очаквания обаче са неуместни. Това може да ви струва мястото и да хвърли лоша светлина върху личността ви.

При събеседване въпроси задава не само интервюиращият, а и кандидатът. Все пак и той иска да си създаде впечатления за предприятието.  Тоест  страните не само се опознават взаимно, но  и обменят изисквания и очаквания.

Има и професии, при които въпросът за възнаграждението е излишен, защото се заплаща по установени тарифи. При държавните служители  съществуват таблици, които указват ранга и съответната заплата.

 Още един въпрос

Случва се така, че  точно когато разговорът е приключил и събеседниците се разделят, внезапно на някого му хрумва важен въпрос. Тогава може лаконично да се вмъкне, например ”…..момент, всъщност исках да Ви попитам и за ….”

Обикновено в края на събеседването кандидатът може да попита още нещо. Преди да отидете на събеседване, си съставете списък с въпроси, които можете да зададете в този момент.

Ако седмица след разговора не е последвала реакция от страна на фирмата, можете да се осведомите по телефона за кандидатурата си и да съберете допълнителни точки. При обаждането споменете,че е проведено  вече събеседване с вас и желаете да узнаете как стоят нещата с избора на кандидат. От това ще проличи, че сте сериозно заинтересовани от длъжността.

Източник: „Етикет за всеки ден“  – Силке Шнайдер-Флег

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *